Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenia:

2019 r.

 • Zarządzenie nr 13/2019 Zastępcy Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zasad rozliczania czasu pracy pracownikom świadczącym pracę przy realizacji obchodów "XVII Warszawskiego Święta Chleba", tj w dniu o6.10.2019 r. 
 • Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia cennika wynajmu powierzchni podczas XVII Warszawskiego Święta Chleba 6.10.2019. 
 • Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu spisu z natury w 2019 r. przeprowadzanego w związku z planowanym połączeniem z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. 
 • Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Centralnej Biblioteki Rolniczej w 2019 r. 
 • Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Centralnej Biblioteki Rolniczej w 2019 r. 
 • Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Centralnej Biblioteki Rolniczej. 
 • Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia warunków refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe.
 • Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej majątku oraz określenia sposobu jej działania.
 • Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników CBR
 • Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 19/2016 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 7.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Gromadzenia Zbiorów w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie i w Oddziale Puławy
 • Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie rozwinięcia Służby Stałego Dyżuru w CBR.
 • Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centralnej Biblioteki Rolniczej (CBR).
 • Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego ("CBR") z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Selekcji Zbiorów w CBR.

2018 r.

 • Zarządzenie nr 22/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości.
 • Zarządzenie nr 21/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Centralnej Biblioteki Rolniczej.
 • Zarządzenie nr 20/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Regulaminu Udostępniania Zbiorów Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego.
 • Zarządzenie nr 19/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie planu urlopów i czasu pracy w 2019 r.
 • Zarządzenie nr 18/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 r. Regulaminu Pracy Centralnej Biblioteki Rolniczej.
 • Zarządzenie nr 17/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu spisu z natury 2018 r.
 • Zarządzenie nr 16/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Centralnej Biblioteki Rolniczej w 2018 r.
 • Zarządzenie nr 15/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników CBR.
 • Zarządzenie nr 14/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeprowdzenia postępowania na wykonanie usługi ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu i posesji w obiekcie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. M. Oczapowskiego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 i powołania Komisji.
 • Zarządzenie nr 13/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników CBR.
 • Zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego.
 • Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany treści cennika wydawnictw stanowiącego załącznik do Regulaminu sprzedaży wydawnictw w Centralnej Bibliotece Rolniczej.
 • Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Centralnej Biblioteki Rolniczej (CBR).
 • Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Centralnej Biblioteki Rolniczej (CBR).
 • Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 08.08.2016 roku Cennika usług Centralnej Biblioteki Rolniczej.
 • Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.
 • Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Analizy szacowania ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego.
 • Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Centralnej Biblioteki Rolniczej (CBR).
 • Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie wskazania przedstawicieli Pracodawcy zasiadających w Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centralnej Biblioteki Rolniczej (CBR).
 • Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie Wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centralnej Biblioteki Rolniczej (CBR).
 • Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej.
 • Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

Zarządzenia:

2017 r.

 • Zarządzenie nr 23/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów urlopów i czasu pracy w 2018 roku.
 • Zarządzenie nr 22/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte Zasady / Politykę / Rachunkowości.
 • Zarządzenie nr 21/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia sprzedaży mienia ruchomego Centralnej Biblioteki Rolniczej (CBR).
 • Zarządzenie nr 20/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu spisu z natury w 2017 r.
 • Zarządzenie nr 19/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze stanowisk komputerowych w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.
 • Zarządzenie nr 18/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w działalności Centralnej Biblioteki Rolniczej (CBR).
 • Zarządzenie nr 17/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 6 listopada 2017  r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Centralnej Biblioteki Rolniczej w 2017 r.
 • Zarządzenie nr 16/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu na wykonanie usługi ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu i posesji w obiekcie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie prz ulicy Krakowskie Przedmieście 66 i powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie nr 15/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie czasu pracy.
 • Zarządzenie nr 14/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia cennika wynajmu powierzchni podczas XV Warszawskiego Święta Chleba na Rynku Nowego Miasta - 01.10.2017.
 • Zarządzenie nr 13/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany treści cennika wydawnictw stanowiącego załącznik do Regulaminu sprzedaży wydawnictw w Centralnej Bibliotece Rolniczej.
 • Zarządzenie nr 12/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wyposażenia pracowników obsługujących monitory ekranowe w okulary.
 • Zarządzenie nr 11/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany treści cennika wydawnictw stanowiącego załącznik do Regulaminu sprzedaży wydawnictw w Centralnej Bibliotece Rolniczej.
 • Zarządzenie nr 10/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego ("CBR") z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Skontrowej w CBR.
 • Zarządzenie nr 9/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników CBR.
 • Zarządzenie nr 8/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzaenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym CBR oraz Schemacie Organizacyjnym CBR.
 • Zarządzenie nr 7/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu sprzedaży wydawnictw w Centralnej Bibliotece Rolniczej, Regulaminu sprzedaży komisowej oraz cennika sprzedawanych wydawnictw.
 • Zarządzenie nr 6/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnej Bibliotece Rolniczej na rok 2017.
 • Zarządzenie nr 5/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie pracy w dniu 2 maja 2017 r.
 • Zarządzenie nr 4/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny brutto wydawnictw przeznaczonych do sprzedaży.
 • Zarządzenie nr 3/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Centralnej Biblioteki Rolniczej.
 • Aneks nr 1 z dnia 25.01.2017 r. do Zarządzenia nr 25/2016 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen brutto wydawnictw przeznaczonych do sprzedaży.
 • Zarządzenie nr 2/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. dotyczące likwidacji stanowiska w Pracowni Automatyzacji.
 • Zarządzenie nr 1/17 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie planu urlopów i czasu pracy w 2017 r.

2016 r.

 • Zarządzenie nr 25/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia cen brutto wydawnictw przeznaczonych do sprzedaży.
 • Zarządzenie nr 24/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia cen brutto wydawnictw przeznaczonych do sprzedaży podczas XXV Targów Książki Historycznej 24-27.11.2016.
 • Zarządzenie nr 23/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu na wykonanie usługi ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu i posesji w obiekcie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 i powołania Komisji przetargowej.
 • Zarządzenie nr 22/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu spisu z natury w 2016 r.
 • Zarządzenie nr 21/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych oraz określenia sposobu jej działania.
 • Zarządzenie nr 20/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Centralnej Biblioteki Rolniczej w 2016 r.
 • Zarządzenie nr 19/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Gromadzenia Zbiorów w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie i w Oddziale Puławy
 • Zarządzenie nr 18/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego ("CBR") z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Selekcji Zbiorów w CBR 
 • Zarządzenie nr 17/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej z dnia 20 września 2016 r. w sprawie rozwinięcia Stanowiska Kierowania (SD CBR) w stałej siedzibie
 • Zarządzenie nr 16/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 15 września 2016 r. w związku z Zarządzeniem nr 13 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem "Siedziba 2016"
 • Zarządzenie nr 15/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w dokumentacji opisującej przyjęte zasady/politykę rachunkowości
 • Zarządzenie nr 14/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie Cennika usług Centralnej Biblioteki Rolniczej
 • Zarządzenie nr 13/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Centralnej Bibliotece Rolniczej
 • Zarządzenie nr 12/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze stanowisk komputerowych w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie
 • Zarządzenie nr 11/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie Cennika usług Centralnej Biblioteki Rolniczej
 • Zarządzenie nr 10/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej
 • Zarządzenie nr 9/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu wynajmu pokoi gościnnych "Na Skarpie" oraz Cennika oraz wybranych usług Centralnej Biblioteki Rolniczej
 • Zarządzenie nr 8/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie Cennika usług Centralnej Biblioteki Rolniczej
 • Zarządzenie nr 7/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" dla Budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.
 • Zarządzenie nr 6/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnej Bibliotece Rolniczej na rok 2016.
 • Zarządzenie nr 5/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stanowiska Kierowania (SK) Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego.
 • Zarządzenie nr 4/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Programu Szkolenia Obronnego Centralnej Biblioteki Rolniczej na lata 2016-2018.
 • Zarządzenie nr 3/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte Zasady/ Politykę Rachunkowości.
 • Zarządzenie nr 2/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Centralnej Biblioteki Rolniczej.
 • Zarządzenie nr 1/16 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie planu urlopów i czasu pracy w 2016 r.

2015 r.

 • Zarządzenie nr 9/15 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony
 • Zarządzenie nr 8/15 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia harmonogramu spisu z natury w 2015 r.
 • Zarządzenie nr 7/15 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Centralnej Biblioteki Rolniczej w 2015 r.
 • Zarządzenie nr 6/15 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
 • Zarządzenie nr 5/15 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie prania odzieży roboczej
 • Zarządzenie nr 4/15 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Zarządzenie nr 3/15 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Załącznika do Zarządzenia nr 6/10 z dnia 6.10.2010 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych
 • Zarządzenie nr 2/15 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Zarządzenie nr 1/15 Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie planu urlopów i czasu pracy w 2015 r.
     

Utworzył: Małgorzata Horoś

Opublikował: Maciej Kozłowski

Aktualizował: Małgorzata Horoś

Data utworzenia: 01.04.2016 Data publikacji: 07.04.2016 Data aktualizacji: 31.10.2019