OGŁOSZENIE
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

poszukuje kandydata na stanowisko:

pracownik gospodarczy

 

Miejsce wykonywania zlecenia: ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa.

Główne obowiązki:

 • obsługa imprez organizowanych w NIKiDW (audiowizualna, szatnia, przygotowanie sali),
 • drobne prace konserwatorskie,
 • drobne prace porządkowe

Wymagania:

 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia,
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • umowę zlecenia,

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w siedzibie NIKiDW.

Prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”.

 

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych rekrutacja.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) zwanego dalej RODO informujemy,  że:

 1. Administrator danych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKIDW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.
 2. Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją.
 3. Podstawy prawne przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes NIKIDW – rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji, zaproponowanie innego stanowiska leżącego w kompetencjach osoby aplikującej) a w zakresie danych wykraczających poza wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Informacja o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez NIKIDW  do prowadzenia obsługi kadrowej oraz przez osoby upoważnione biorące udział w procesie rekrutacji (m.in. kierownicy). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą: posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Obowiązkowe/dobrowolne podanie danych: podanie NIKIDW danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją.
 7. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana poprzez złożenie pisemnej (mailowej) informacji w Dziale Kadr NIKIDW, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.