Informacja o wyborze oferty

Dot. Sukcesywnej dostawy tonerów i tuszy do drukarek, kopiarek dla Centralnej Biblioteki Rolniczej

Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie uprzejmie informuje, że na zaproszenie do złożenia ofert cenowych na dostawę tonerów i tuszy do drukarek (kopiarek) otrzymaliśmy 11 ofert.
Po rozpatrzeniu ofert została wybrana oferta o najniższej cenie firmy ULTICORE, ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa, która zaoferowała wykonanie dostawy za cenę brutto 28 050,15 zł.

Informacja o wyborze oferty (pdf)