W dniu 9 grudnia br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu: „Centralna Wirtualna Biblioteka Rolnicza”. Została ona przygotowana w odpowiedzi  na wymagania konkursu, na  dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Przy opracowywaniu koncepcji projektu uczestniczyli: pracownik naukowy dr Jolanta Kurek, pracownik naukowy dr Teresa Śliwa, mgr Małgorzata Horoś, Maria Zawadzka, mgr inż. Marcin Kiec.

Do pobrania: