W dniu 03.02.2014 Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

  • Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 3% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto).
  • Okres gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy wynosi 120 miesięcy (tj. 10 lat) od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi określa się wg przepisów art.568  §1 i kolejnych kc.

  

W dniu 28.01.2014 do Zamawiającego wpłynęły pytania:

Pytanie 1:

Czy oferent może przedstawić materiały inne niż wskazane w projekcie architektoniczno- budowlanym dołączonym do SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 1:

Oferent może przedstawić materiały inne niż wskazane w projekcie dołączonym do SIWZ pod warunkiem, że będą równoważne a nie o gorszych parametrach technicznych i będą w jednym systemie.

Pytanie 2:

„Zwraca się uwagę, że podstawowe materiały izolacyjne wskazane w SIWZ z wyjątkiem masy hydroizolacyjnej OKOPLAST 2K20B nie posiadają znaku CE ani deklaracji zgodności, ani aktualnej aprobaty technicznej Zamawiający sam żąda tych dokumentów. Karty techniczne czy atesty higieniczne nie spełniają wymogu dopuszczenia do wbudowania. Inaczej mówiąc materiały np. INTRASIT VK 10A czy INTRASIT MEK 180S do izolacji poziomej  nie powinny być w praktyce zastosowane”

Odpowiedź na pytanie 2:

Wymienione materiały nie podlegają certyfikacji i deklarowania zgodności jako materiały budowlane, ponieważ są to roztwory wodne. Analogicznie woda używana w procesach budowlanych również nie podlega tym procesom.

Pytanie 3:

„Zupełnie niezrozumiałe wydaje się, dlaczego producent w kartach technicznych tych materiałów nie podaje w danych technicznych parametrów technicznych i składu tych materiałów tylko wymiary opakowań i formę dostawy”.

Odpowiedź na pytanie 3:

Karty techniczne zawierają dane techniczne i parametry techniczne na stronie www.visbud-projekt.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (+48) 71 344 04 34

fax (+48) 71 345 17 72

Pytanie 4:

„Zgodnie z obowiązującym prawem od kiedy Polska znajduje się w Unii Europejskiej ITB nie może wystawiać Aprobat technicznych jeżeli istniej tzw. europejska norma zharmonizowana”.

Odpowiedź na pytanie 4:

Wystawiona przez ITB Aprobata techniczna ITB AT -15-8364/2010 dla wyrobu pod nazwą Masa hydroizolacyjna OKOPLAST 2K w r. 2010 jest aktualna i obowiązuje do 12 maja 2015 r.

 

Wytworzył : Małgorzata Horoś
Data wytworzenia: 29.01.2014
Opublikował w BIP: Maciej Kozłowski
Data opublikowania: 07.04.2016
Aktualizacja: Maciej Kozłowski
Data aktualizacji: 07.04.2016