Warszawa 15.01.2020 r.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

 

Dotyczy : postępowania na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji grup patrolowych w obiekcie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie, prowadzonego na podstawie art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019r. poz. 1843 t.j.)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY