Warszawa, dn. 22.11.2018 r.

Dot. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji grup patrolowych w obiekcie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie w 2019 r.

 

Informacja o wyborze oferty

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego uprzejmie informuje, że w zamówieniu na usługi społeczne dot. świadczenia usługi fizycznej ochrony osób i mienia w 2019 roku jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: „Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI” Sp. z o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia. Łączna punktacja dla tej oferty wynosi 10,00 pkt, z czego za kryterium cena przyznano 9,00 pkt., za kryterium doświadczenie – 1,00 pkt.

Poza powyższą ofertą w postępowaniu złożono następujące oferty:

- Oferta Licencjonowanej Agencji Detektywistycznej Ochrony Osób i Mienia „LIDER”
al. Krakowska 80, 05-090 Raszyn, która uzyskała 9,14 pkt. (cena 8,14 pkt, doświadczenie 1,00 pkt.)

- Konsorcjum firm Spółka Akcyjna STEKOP, ul. Mołdawska 9,02-127 Warszawa i STEKOP - OCHRONA Sp. z o.o., Kol. Porosły 52,16-070 Choroszcz, która uzyskała 8,92 pkt (cena 7,92 pkt, doświadczenie 1,00 pkt).