Dotyczy: publikacji informacji z otwarcia ofert dt. ogłoszenia o zamówieniu  „Na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowania sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji grup patrolowych w obiekcie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.”  

 

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 66

00-950 Warszawa

            Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, publikujemy  informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu dzisiejszym w postępowaniu „Na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowania sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji grup patrolowych w obiekcie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r."

            Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 195 000 zł brutto (158 536,59 zł netto).

            Szczegółowe informacje, zgodnie z treścią art. 86 ust.5, z otwarcia  ofert przedstawia poniższa tabela.

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności
1.

 Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrony

Osób i Mienia „Lider”

al. Krakowska 80

05-090 Raszyn

201 480,00 zł netto 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Nie dotyczy Zgodnie z § 10 istotnych warunków umowy
2.

„Agencja Ochrony Osób i Mienia
ZUBRZYCKI” Sp. Z o.o.
ul. Łucka 18 lok. 1701 A

00-845 Warszawa

164 074,80 zł netto 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Nie dotyczy Zgodnie z § 10 istotnych warunków umowy
3. 

Konsorcjum firm Spółka Akcyjna STEKOP

ul. Mołdawska 9 

02-127 Warszawa

STEKOP - OCHRONA Sp. z o.o.

Kol. Porosły 52

16-070 Choroszcz

207 086,40 zł netto 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Nie dotyczy Zgodnie z § 10 istotnych warunków umowy