Dotyczy postępowania: Na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji grup patrolowych w obiekcie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie w 2019 r. 

 

Pytanie: Dlaczego życzą sobie Państwo dołączenia kserokopii pozwoleń i poświadczeń pracowników na etapie składania ofert (zgodnie z paragrafem 6 ust. 2 pkt 2 ppkt b)?

Odpowiedź: CBR informuje, że wymienione w paragrafie 6 ust. 2 pkt 2 ppkt b uprawnienia, pozwolenia i poświadczenia wymagane będą na etapie podpisywania umowy z wybranym oferentem.