Warszawa, dn. 19.12.2017 r.

Dot. Ogłoszenie o zamówieniu na Na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji grup patrolowych w obiekcie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego uprzejmie informuje, że w zamówieniu na usługi społeczne dot. świadczenia usługi fizycznej ochrony osób i mienia w 2018 roku jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: „Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI” Sp. Z o.o., ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia. Łączna punktacja dla tej oferty wynosi 9,50 pkt, z czego za kryterium cena przyznano 9 pkt., za kryterium doświadczenie – 0,50 pkt.

Poza powyższą ofertą w postępowaniu złożono następujące oferty:
- Oferta Konsorcjum firm:
Hunters Sp. z o.o. (lider)
Zone Hunters Sp. Z o.o.sp.k.
Green Hunters Sp. Z o.o. Sp. K.
62-065 Grodzisk Wielkopolski, Ul. Bukowska 114
Usługowa Spółdzielnia „Uniwersum” z siedzibą
01-211 Warszawa, Ul. Kasprzaka 24
która uzyskała 8,25 pkt. (cena 7,95 pkt., doświadczenie 0,50 pkt.)

- Oferta Licencjonowanej Agencji Detektywistycznej Ochrony Osób i Mienia „LIDER”
al. Krakowska 80, 05-090 Raszyn, która uzyskała 7,51 pkt. (cena 7,01 pkt, doświadczenie 0,50 pkt.)

- Oferta Konsorcjum firm:
BASMA SECURITY Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecie 60/62, 01-424 Warszawa
RR SECURITY SAFETY Sp. z o.o.
ul. Warecka 9 lok. 55, 00-032 Warszawa
która uzyskała 8,66 pkt. (cena 7,66 pkt., doświadczenie 1 pkt.)