Warszawa 14.12.2017r.

       Dotyczy: publikacji informacji z otwarcia ofert dt. ogłoszenia o zamówieniu  „Na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowania sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji grup patrolowych w obiekcie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.”  

 

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 66

00-950 Warszawa

            Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, publikujemy  informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu dzisiejszym w postępowaniu „Na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowania sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji grup patrolowych w obiekcie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r."

            Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 154 000 zł netto.

            Szczegółowe informacje, zgodnie z treścią art. 86 ust.5, z otwarcia  ofert przedstawia poniższa tabela.

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności
1.

„Agencja Ochrony Osób i Mienia
ZUBRZYCKI” Sp. Z o.o.
ul. Łucka 18 lok. 1701 A

00-845 Warszawa

153 562,80 zł netto 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. Nie dotyczy Zgodnie z § 10 istotnych warunków umowy
2.

Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrony

Osób i Mienia „Lider”

al. Krakowska 80

05-090 Raszyn

197 100,00 zł netto 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. Nie dotyczy Zgodnie z § 10 istotnych warunków umowy
3.

Konsorcjum firm:

Hunters Sp. z o.o. (lider)

Zone Hunters Sp. Z o.o.sp.k.

Green Hunters Sp. Z o.o. Sp. K.

Z siedziba w 62-065 Grodzisk Wielkopolski,

Ul. Bukowska 114

Usługowa Spółdzielnia „Uniwersum” z siedzibą

01-211 Warszawa

Ul. Kasprzaka 24

173 886,00  zł netto 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. Nie dotyczy Zgodnie z § 10 istotnych warunków umowy
4. 

Konsorcjum firm:

BASMA
SECURITY Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecie 60/62

01-424 Warszawa

RR SECURITY SAFETY
Sp. z o.o.

ul. Warecka 9 lok. 55

00-032 Warszawa

180 456,00 zł netto 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. Nie dotyczy Zgodnie z § 10 istotnych warunków umowy