Dot. Ogłoszenie o zamówieniu na Na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji grup patrolowych w obiekcie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

 

W dniu 08.12.2017 do Zamawiającego wpłynęło pytanie: 

Pytanie

Nie wiem jak wejść na Państwa stronę internetową aby zapoznać się z pytaniami i odpowiedziami. Ponadto w formularzu nr 3 Wykaz pracowników" w kolumnie 4 jest zapis "Nr licencji pracownika ochrony fizycznej" Licencje nie funkcjonują od 2014 r a Policja wydaje zaświadczenia POF.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiadając na zapytanie informujemy, że do tej pory nie było żadnych pytań a tym samym odpowiedzi, jeśli będą to na BIP w zakładce "zamówienia publiczne".
Jeśli chodzi o licencje pracowników to nie muszą posiadać, natomiast muszą być wpisani na listę kwalifikowanych POF prowadzoną przez komendanta Głównego Policji, zgodnie z zapisem SIWZ § 4 pkt 1.7.