Warszawa 04.12.2017 r.

Dotyczy postępowania : Na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji grup patrolowych w obiekcie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. 

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-950 Warszawa

Zamawiający - Centralna Biblioteka Rolnicza im Michała Oczapowskiego na mocy art.93 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji grup patrolowych w obiekcie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie w 2018 r.

 

Urząd Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 500068839-N-2017 z dnia 04-12-2017 r.