Dotyczy postępowania : Na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji grup patrolowych w obiekcie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. 

 

W dniu 16.11.2017 do Zamawiającego wpłynęło pytanie: 

PytanieW projekcie umowy - zamawiający wymaga dodatkowego, indywidualnego ubezpieczenia wszystkich pracowników świadczących pracę na obiekcie . Czy wystarczy  zapis z  Polisy Wykonawcy  o  odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez pracownika w ramach odpowiedzialności kontraktowo-deliktowej?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK