Ochrona fizyczna osób i mienia Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie - Informacja o wyborze oferty

W przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi ochrony osób i mienia, monitorowania sygnałów alarmy, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji grup patrolowych w obiekcie CBR w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 została wybrana oferta firmy

Agencja Ochrony Osób i Mienia "ZUBRZYCKI" Sp. z o.o.
ul. Łucka 18 lok.1701 A
00-845 Warszawa

Była to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu.