Ochrona fizyczna osób i mienia Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie - Informacja o otwarciu ofert

 

W dniu 29.11.2016 r. o godz.10.30 dokonano otwarcia jednej złożonej oferty firmy

Agencja Ochrony Osób i Mienia "ZUBRZYCKI" Sp. z o.o.
ul. Łucka 18 lok.1701 A
00-845 Warszawa

Cena oferta netto 143 179,20 zł. Termin wykonywania usługi 01.01.2017 - 31.12.2017.

Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia kwotę netto 145 000,00 zł.