Regulaminy

Regulaminy Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego

 

 1. Kodeks etyki
 2. Regulamin organizacyjny wraz z zarządzeniem
 3. Regulamin pracy wraz z zarządzeniem
 4. Instrukcja kancelaryjna
 5. Regulamin wynagradzania
 6. Regulamin udostępniania zbiorów Centralnej Biblioteki Rolniczej wraz z zarządzeniem
 7. Regulamin korzystania ze starych druków i druków XIX-wiecznych w Centralnej Bibliotece Rolniczej
 8. Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie
 9. Zasady gromadzenia zbiorów w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie i jej Oddziale Puławy
 10. Regulamin wynajmu pokoi i apartamentu „Na Skarpie”
 11. Regulamin sprzedaży wydawnictw w Centralnej Bibliotece Rolniczej i Regulamin sprzedaży komisowej

 

     

Utworzył: Małgorzata Horoś

Opublikował: Maciej Kozłowski

Aktualizował: Małgorzata Horoś

Data utworzenia: 01.04.2016 Data publikacji: 07.04.2016 Data aktualizacji: 07.01.2019