Poprawa efektywności energetycznej

 

Informacja na temat efektywności energetycznej

   W związku z obowiązkami nakładanymi na jednostki sektora publicznego zapisanymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności  energetycznej (Dz. U. 2011 Nr 94, poz. 551),  prezentujemy Państwu działania podejmowane przez Centralną Bibliotekę Rolniczą, mające na celu poprawę efektywności energetycznej:

Rok 2018

 • Używanie świetlówek energooszczędnych LED

Rok 2017

 • Używanie świetlówek energooszczędnych LED
 • Przegląd 5-letni - okresowa kontrola stanu technicznego obiektów CBR
 • Przegląd wiosenny i jesienny urządzeń klimatyzacyjnych CBR

Rok 2016

 • Używanie świetlówek energooszczędnych LED
 • Wymiana 5 grzejników żeliwnych na stalowe płytowe w Pracowni Automatyzacji
 • Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku CBR
 • Założenie podliczników prądu: dla lokalu 1A na parterze oficyny i dla pomieszczenia znajdującego się w bramie
 • Naprawa dachówek i rynny w budynku CBR w Klarysewie
 • Naprawa klimatyzacji
 • Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót do II etapu wykonania izolacji fundamentów budynku CBR.

Rok 2015

 • Używanie świetlówek energooszczędnych LED
 • Wymiana grzejników w Sali Odczytowej Biblioteki
 • Naprawa urządzeń klimatyzacyjnych
 • Wymiana pompy c.o.;
 • Wykonanie II etapu izolacji ścian piwnic elewacji frontowej i sklepienia pod przejazdem północnym (izolacje fundamentów w prześwicie południowym) budynku CBR;

 

     

Utworzył: Małgorzata Horoś

Opublikował: Maciej Kozłowski

Aktualizował: Małgorzata Horoś

Data utworzenia: 01.04.2016 Data publikacji: 07.04.2016  Data aktualizacji: 18.05.2018