Kontrole

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Centralnej Bibliotece Rolniczej w 2016 r.

 

Organ przeprowadzający kontrolę:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Biuro Kontroli

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

Termin kontroli: 09.02.2016 – 19.02.2016

Zakres kontroli:

Na podstawie art.6 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej przeprowadzono kontrolę w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950 Warszawa w zakresie:

  1. Prowadzenia dokumentacji dotyczącej ponoszenia wybranych kosztów i uzyskiwania przychodów,
  2. Prowadzenia kontroli obiektu budowlanego

Okres objęty kontrolą:

  1. od 1.01.2015 r. – do zakończenia kontroli,
  2. lata: 2013-2016; z możliwością rozszerzenia za okres wcześniejszy

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

 


Organ przeprowadzający kontrolę:

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

Termin kontroli:  03.03.2016 r.
Zakres kontroli:

Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, na podstawie art. 81, 81a, 81c ust. 1, 84a i art. 88a ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn.zm.) dokonał czynności polegających na:

  1. sprawdzeniu dokumentów formalno-prawnych udostępnionych przez właściciela,
  2. inspekcji obiektu budowlanego

Rodzaj i lokalizacja obiektu budowlanego:

Budynek użyteczności publicznej

Ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950 Warszawa

Nr geodezyjny działek: 39/2 i 92

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

 


Organ przeprowadzający kontrolę:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku Nr 11

02-366 Warszawa

Termin kontroli:  31.03.2016 r.
Zakres kontroli:

Dokonano kontroli stanu technicznego budynku Centralnej Biblioteki  Rolniczej, ul. Krakowskie Przedmieście  66 w Warszawie


 

Organ przeprowadzający kontrolę:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Chyliczkowska 20a

05-500 Piaseczno

Termin kontroli:  29.04.2016 r.
Zakres kontroli:

Dokonano kontroli obiektu budowlanego - stanu technicznego budynku zlokalizowanego na tereie działki przy ul. Warszawskiej 73 w Konstancinie-Jeziornej.

 

Właściciel obiektu:
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego 
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-950 Warszawa

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

 

 

     

Utworzył: Małgorzata Horoś

Opublikował: Maciej Kozłowski

Aktualizował: Małgorzata Horoś

Data utworzenia: 01.04.2016 Data publikacji: 07.04.2016 Data aktualizacji: 11.05.2016