Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 poz.570) Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego uruchomiła skrzynkę podawczą  na Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia przesyłanie korespondencji, z wykorzystanie wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", który jest dostępny dla zalogowanego użytkownika portalu e-PUAP (ścieżka dostępu: Strona główna> Najnowsze usługi> Pismo ogólne do podmiotu publicznego).

 

 

     

Utworzył: Małgorzata Horoś

Opublikował: Małgorzata Horoś

Aktualizował: 

Data utworzenia: 19.06.2017 Data publikacji: 19.06.2017  Data aktualizacji: