Informacja o usługach wspierające informowanie się

 

Udogodnienia

 

   W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), uprzejmie informujemy, że w Centralnej Bibliotece Rolniczej dostępne są następujące środki wspierające komunikowanie się osób doświadczających trwale lub okresowo (osób uprawnionych):

  1. strona internetowa biblioteki www.cbr.gov.pl  i strona BIP bip.cbr.net.pl
  2. poczta elektroniczna - na stronie internetowej udostępnione są adresy e-mail do wszystkich Działów/Pracowni Centralnej Biblioteki Rolniczej
  3. faks: +48 22 3809 801

Na mocy ww. ustawy osoba uprawniona ma prawo do załatwiania spraw przy pomocy osoby przybranej. Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

 

Wśród usług wspierających komunikowanie się zawartych w strukturze strony biblioteki znajdują się następujące udogodnienia:

  • wersja dla słabowidzących;
  • mechanizm zmiennej wielkości czcionki.

 

     

Utworzył: Małgorzata Horoś

Opublikował: Maciej Kozłowski

Aktualizował: Małgorzata Horoś

Data utworzenia: 01.04.2016 Data publikacji: 07.04.2016 Data aktualizacji: 19.06.2017