Majątek

 

Majątek Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego:

Środki trwałe

  1. Grunty – 167 542,00 zł
  2. Budynki i budowle – 16 296 970,64 zł
  3. Urządzenia techniczne i maszyny – 706 849,47 zł
  4. Środki transportu – 52 766,00 zł
  5. Pozostałe środki trwałe – 966 917,00 zł
  6. Zbiory biblioteczne – 9 168 944,96 zł

Wartości niematerialne i prawne – 47 673,96 zł

 

 

     

Utworzył: Główny Księgowy Anna Sikorska

Opublikował: Maciej Kozłowski

Aktualizował: Małgorzata Horoś

Data utworzenia: 11.03.2016
Data publikacji: 07.04.2016 Data aktualizacji: 16.06.2017